De Denkgids

Ik richt mij vooral op het werken via e-mail. Voor u als klant heeft dit als voordeel dat u tot op zekere hoogte anoniem kunt blijven, wat in bepaalde gevallen aantrekkelijk kan zijn. Daarnaast heeft het werken met e-mail als groot voordeel dat u niet aan tijd gebonden bent. U kunt u vragen op ieder moment van de dag op schrift stellen en hoeft dit ook niet in één keer te doen. U kunt uw mailtje rustig een aantal malen overlezen, er nog eens over nadenken en misschien delen veranderen of toevoegen voordat u het aan mij toestuurt. Ik controleer mijn mailbox meerdere malen per dag, in middag en avonduren, een enkele keer ook `s nachts en stuur u mijn reactie zo spoedig mogelijk toe. 

Het e-mail gesprek dat ik met u voer is er in eerste instantie op gericht uw vraag te onderzoeken en te verhelderen. Het inzicht dat hier uit voort komt kan vervolgens aanleiding zijn om aanvullende en/of alternatieve zienswijzen aan te bieden die vervolgens gezamenlijk onderzocht kunnen worden. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om denkprocessen nieuwe mogelijkheden tot groei te bieden en/ of  om vastgelopen denkprocessen weer vlot te krijgen.

Het gezamelijk onderzoek zal in ieder geval bestaan uit het stellen van de vragen die nodig zijn om meer inzicht in uw situatie te krijgen. Het kan daarbij gaan om zeer persoonlijke vragen waarvan de beantwoording voor u zeer confronterend kan zijn. 

Hoewel dit natuurlijk afhangt van de informatie die u mij in deze eerste mail verstrekt denk ik dat het in het algemeen wel mogelijk moet zijn om in een eerste reactie globaal aan te kunnen geven wat voor soort vragen u in de loop van het onderzoek van mij mag verwachten. U heeft dan in ieder geval enig idee wat u van mij kunt verwachten voordat u besluit om al dan niet van mijn diensten gebruik te maken. 

Een enkele keer kan het natuurlijk ook gebeuren dat u vragen heeft waar ik geen antwoord op kan of wil geven. In dat geval zal ik dat ook laten weten en proberen u zo goed mogelijk te verwijzen naar een instantie waar u mogelijk wel terecht kunt.

Als u besluit verder met mij in zee te willen gaan ontvangt u  ( na ontvangst van dit besluit) van mij een e-mail waarin u , afhankelijk van de aard van de vraag, een verzoek om aanvullende informatie aan zult treffen  dan wel een direct reactie.  Een directe reactie kan bestaan uit vragen die betrekking hebben op uw beleving van de beschreven situatie, daarnaast is het mogelijk dat ik u voorstellen doe om op een andere manier naar de situatie te kijken. Dergelijke voorstellen kunnen vergezeld gaan van een filosofische tekst die als voorbeeld dan wel verheldering kan dienen.   

In een enkel geval zal een dergelijk eenmalig contact voldoende zijn om uw situatie voldoende te verhelderen om weer zelfstandig verder te kunnen. Bij meer complexe vragen zal een grondig onderzoek al snel uit uit meerdere e-mail contacten bestaan.

 

 

Als geregistreerd lid van de Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP ) onderschrijf ik de door deze vereniging opgestelde gedragscode.  In deze gedragscode, waarvan u de tekst  hier kunt  lezen is ook een klachtenregeling opgenomen.

Terug naar boven