De Denkgids

Mijn naam is Marianne Petrus. 

De opleidingen die ik gevolgd heb zijn:

Eerste en tweedegraadsopleiding (Ortho)pedagogiek

Doctoraal  opleiding Wijsbegeerte

Ik ben in eerste instantie orthopedagogiek gaan studeren vanuit een interesse voor het menselijk gedrag, de storingen die zich in de ontwikkeling hiervan kunnen voordoen en de mogelijkheden die voorhanden zijn om mensen met een bepaalde problematiek te kunnen helpen om een zo `gewoon` mogelijk leven te kunnen leiden.

De pedagogiek kijkt vanuit veel verschillende invalshoeken naar de mens. In de loop van mijn opleiding kwam ik echter tot de ontdekking dat deze brede kijk mij nog niet breed genoeg was. Ik worstelde vooral met begrenzingen, zoals die van zogenaamd `normaal` gedrag, met het gebruik van `etiketten`

Min of meer gedwongen door de beperkingen die hem door de maatschappij worden opgelegd ontkomt de orthopedagoog er niet aan om mensen te zien in termen als `normaal` en `abnormaal` dan wel passend in een bepaalde categorie. Ik ben er, mede vanuit persoonlijke ervaring, van overtuigd dat veel mensen worstelen met problematiek die niet in categoriën in te delen is. Hoewel de pedagoog net als de psycholoog en de psychiater zijn eigen doelgroep kent voor wie hij veel kan betekenen, is voor een deel van de problematiek waar mensen mee kunnen worstelen gewoon een nog bredere manier van kijken nodig. Om die reden ben ik naast en na de pedagogiekopleidingen dan ook wijsbegeerte gaan studeren.

Terug naar boven